HİZMETLERİMİZ

SMMM FATMA ÖLMEZ muhasebe ve müşavirlik ofisi olarak,  tek düzen muhasebe sistemi, vergi,  sgk konularında müşavirlik, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktayız.

 

Çözüm ortaklarımızla birlikte yürüttüğümüz tüm projelerimizde,  bize yol gösteren meslek etiği kurallarımızla ortak değerlerle hareket etmekteyiz.

 

Bizim için önemli olan değerlerimiz, müşterilerimizle ve çözüm ortaklarımızla birlikte hareket ettiğimiz süreçte verdiğimiz hizmete ve kurduğumuz sağlam temellere yön vermektedir.

 

HİZMETLERİMİZ

 

MUHASEBE ORGANİZASYONUNUN OLUŞTURULMASI

Muhasebe kayıtlarının işletme bünyesinde tutulmasını sağlamaya yönelik sistem oluşturulması amacıyla;  bilgisayar sisteminde ve işletme bünyesinde tüm muhasebe kayıtlarının izlenebilir hale getirilmesi, belge düzeninin oluşturulması, dosyalama sisteminin ve muhasebe arşivinin oluşturulması ve düzenlenmesi, maliyet muhasebesi ile ilgili belge düzeninin oluşturulması ve maliyet raporlaması, muhasebe servisinin oluşturulması ve görev tanımlarının yapılması.

  • MALİ DANIŞMANLIK
  • vergi danışmanlığı hizmetleri,
  • Mali mevzuat değişikliklerinin düzenli olarak bildirilmesi ve yorumlanması,
  • vergi incelemelerinde şirketin temsil edilmesi, vergi davaları ve nlaşmazlıkların çözümlerinde görüş bildirilmesi, dava dilekçelerinin hazırlanması ve vergi dairelerinde uzlaşma görüşmelerinde şirketin temsil edilmesi,işletme bünyesine uygun vergi planlamasının yapılması ve vergi avantajlarından azami ölçüde yararlanılmasının sağlanması,

MUHASEBE İÇ DENETİM VE VERGİ DANIŞMANLIĞI

Yasalarca tutulması zorunlu defter kayıtlarının kontrolü ve denetiminin yapılması, vergi kanunları ve ssk mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu bulunan beyanname ve bildirgelerin kontrolü ve denetiminin yapılması, beyanname ve bildirgelerin imzalanması, muhasebe kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasının sağlanması ve kontrollerinin yapılması, muhasebe servisi personelinin eğitiminin sağlanması. bu kapsamda  Bütçeleme, teşvik, dönem sonu işlemleri, mali analiz teknikleri, serbest bölge uygulamaları gibi temel mali ve finansal konularda düzenli hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmesi, muhasebe dahil mali ve finansal konularda iletişim araçlarıyla veya yerinde sürekli danışmanlık yapılması,

 

 

MALİ VE FİNANSAL RAPORLAMA

  • işletmeye ilişkin aylık faaliyet sonuçlarının mizan, bilanço ve gelir tablosu gibi mali tablolardan yararlanarak yorumlanması ve aylık faaliyet raporlarının üretilmesi,
  • yönetimin istediği türde yardımcı ve bilgilendirici raporların üretilmesi,
  • mali ve finansal mevzuat ile ilgili olarak spesifik konularda bilgilendirici yorum raporlarının üretilmesi ve sirküle edilmesi,

ŞİRKET KURULUŞLARI VE DİĞER HİZMETLER

  • her nevi şirket kuruluş işlemlerinin yerine getirilmesi ve takibi,
  • yabancı sermayeli şirket kuruluş işlemlerinin yerine getirilmesi ve takibi,
  • sermaye artırımı, hisse devirleri, adres değişiklikleri, şube açılması ve diğer ana sözleşme değişiklikleri ile ilgili tüm yasal prosedürlerin yerine getirilmesi ve takibi, anonim şirket genel kurul işlemlerinin organizasyonu, gerçekleştirilmesi ve takibi, tasfiye, devir ve birleşme işlemlerinin yerine getirilmesi ve takibi, tüm ticaret sicili işlemlerinin yerine getirilmesi ve takibi.

FİYAT TEKLİFİMİZ

OUTSOURCİNG  HİZMET ;

A- Finansal muhasebe hizmetleri

finansal muhasebe tüm kararların temeli ve başarılı bir iş yönetimi için en önemli kaynaklardan biridir.  finansal muhasebe hizmeti kapsamında aşağıdaki konularda sizlere yardımcı olmaktayız: finansal muhasebe işlemlerinin genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve vergi mevzuatı esas alınarak yürütülmesi muhasebe sistemi’nin kurulması ve danışmanlık, kontrol faaliyetlerinin yerine getirilmesi yılsonu mali tabloları, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması ilgili dönem vergi beyannameleri ve bildirimlerin hazırlanması ve elektronik ortamda iletilmesi

 

b- Personel muhasebesi hizmetleri

outsourcing ekibi olarak personel muhasebesi ile ilgili tüm işlemleri üstlenmek ve müşterilerimizi  konu ile ilgili tüm işlemlerde desteklemek amacını taşımaktayız.

personel maaş bordrolarının hazırlanması ve kontrolü

bordro ve hesap pusulalarının müşterinin uygun gördüğü yöntem ve yol ile çalışanlara iletilmesi sgk bildirgelerinin düzenlenmesi işyeri sgk tescil işlemlerinin yapılması işten ayrılan personel için ihbar ve kıdem tazminatı tutarlarının hesaplanması işe giriş ve çıkışlar da kanuni bildirimlerin yapılması resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü bildirge ve formların hazırlanması çalışanların hesaplamalar hakkında ki sorularının cevaplandırılması konusunda yardımcı olunması maaş ödemelerinin yapılması aşamasında yardımcı olunması

 

C- Mali müşavirlik hizmetleri

danışmanlık/mali müşavirlik hizmetleri kapsamında mükelleflerimizi yasal yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, çifte vergileme önleme anlaşmaları, kanunlar ve mevzuatla ilgili müşavirlik hizmetleri sunmak, görüş bildirmek, ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin önerilerde bulunmaktayız.  müşterilerimize sunduğumuz müşavirlik hizmetlerimiz aşağıda belirtilmiştir:

aylık belge ve kayıt kontrolü

aylık vergi beyannameleri ve bildirimlerin hazırlanması ve elektronik ortamda iletilmesi geçici vergi ve yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve elektronik ortamda iletilmesi

b/a ve b/s formların elektronik ortamda iletilmesi

 

 

 

 

 

Düzenleyen kişi